1925P AUSTRALIA 1SOV MS— Auction VolumeThe chart showing 2012 series, 2013 series, 2014 series, 2015 series, 2016 series, 2017 series, 2018 series, 2019 series, 2020 series.