1961 AUSTRALIA 6P PF— Auction VolumeThe chart showing 2011 series, 2012 series, 2013 series, 2014 series, 2015 series, 2016 series, 2017 series, 2018 series, 2019 series, 2020 series, 2021 series.