1961 AUSTRALIA 1/2P PF— Auction VolumeThe chart showing 2007 series, 2008 series, 2009 series, 2010 series, 2011 series, 2012 series, 2013 series, 2014 series, 2015 series, 2016 series, 2017 series, 2018 series, 2019 series.